Beeldmerk-logo_ZaansePas

Veelgestelde vragen: Meedoen Zaanstad voor ouders

Meedoen Zaanstad is een regeling waarmee kind(eren) in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen een jaar lang gratis kunnen sporten of culturele activiteiten doen. De regeling bestaat uit twee delen. Een (gratis) lidmaatschap voor sport- of cultuurlessen plus gratis zwemlessen voor het AB-diploma. En een bedrag in geld voor extra kosten zoals sportkleding, (huur van) een muziekinstrument of kosten voor vervoer.

Je kind kan deelnemen aan Meedoen Zaanstad vanaf 4 tot 18 jaar. Let op: Niet alle activiteiten kunnen op elke leeftijd worden gedaan. Dit bepaalt de aanbieder.

Is je kind 18 jaar of ouder, nog schoolgaand maar heeft hij/zij nog geen havo-/vwo/mbo niveau 2 diploma (oftewel startkwalificatie)? Dan kan hij/zij bij de gemeente zelf een eigen gratis pas met Meedoen Zaanstad er op aanvragen. Dat kan hier 

Ja. Wij kijken naar de leeftijd van je kind op 1 januari. Is je kind dan tussen de 4 en 18 jaar? Dan kan het in dat kalenderjaar gebruik maken van Meedoen Zaanstad.

Nee, de Meedoen Zaanstad regeling is alleen voor kinderen van ouders die in Zaanstad wonen. We kijken naar de woonplaats van de ouder bij wie het kind ten laste komt.

De regeling is gekoppeld aan de gratis ZaansePas voor lage inkomens. Als je een gratis Zaanse pas hebt met de Meedoen Zaanstad regeling er op kun je voor je kind met je ZaansePas een activiteit kiezen. 

Een activiteit kiezen kan tijdens het hele kalenderjaar (dus van 1 januari t/m 31 december) waarin je kind Meedoen Zaanstad heeft. Als je in dat jaar geen activiteit kiest, vervalt het tegoed. Komt je kind in januari van het nieuwe jaar nog steeds in aanmerking voor de regeling? Dan wordt de ZaansePas met daarop Meedoen Zaanstad weer voor een kalenderjaar verlengd en kun je alsnog een activiteit kiezen. Hierover krijg je een brief van de gemeente.

Als je voor jouw kinderen, gebruik maakt van de regeling Meedoen Zaanstad dan staat deze automatisch op de ZaansePas. Het kiezen van een sport- of andere activiteit voor jouw kind(eren) kun je regelen via je ZaansePas. Daarnaast ontvang je nog een geldbedrag waarmee je sport of cultuurartikelen kunt kopen. Dit maakt de gemeente Zaanstad over naar jouw rekening.

 

Als je recht hebt, wordt uiterlijk half februari van het volgende kalenderjaar de regeling opnieuw op jouw pas geplaatst. Alleen als je geen recht meer hebt op de regeling Meedoen Zaanstad dan ontvang je hierover een brief van de Gemeente Zaanstad.

 

Dit betekent dat als de Meedoen Zaanstad regeling wordt verlengt je géén brief ontvangt.

Als je inlogt op de website of in de app van de Zaanse pas zie je je actieaanbod (met alle kortingen en voordeel) en het activiteitenaanbod van Meedoen Zaanstad. Bij iedere activiteit staat beschreven waar het is, hoeveel lessen en andere belangrijke informatie. Per kind kunt je per jaar één activiteit kiezen. Plus zwemlessen voor het A- en B-diplomazwemmen. De gemeente betaalt de lessen. Je hoeft dus niets voor te schieten.

Nee. Per kind kun je per kalenderjaar één activiteit kiezen. Plus zwemlessen voor het A- en B-diplomazwemmen. Dit geldt niet voor vervolgdiploma’s. 

Bij iedere activiteit staan contactgegevens van de vereniging of aanbieder vermeld. Sommige activiteiten zijn erg populair. Wil je er zeker van zijn dat er een plek is voor je kind? Vraag dit eerst na bij de aanbieder voor je je kind inschrijft. Zij kunnen je meer vertellen over de verschillende mogelijkheden en of er een wachtlijst is.

Het AB-diplomazwemmen is erg populair. Voor veel dagen en tijden zijn helaas wachtlijsten. Maar er zijn ook lestijden waarvoor geen (of een minder lange) wachtlijst is. Vraag dit vooraf na bij het zwembad. Zij kunnen je daarin adviseren.

Als je een activiteit hebt gekozen krijgen jij en de aanbieder van de activiteit een e-mail met de bevestiging van je keuze. De aanbieder kijkt dan of er plek is. Als dit zo is krijg je een e-mail met de bevestiging. Je kunt dan zelf contact opnemen met de aanbieder over de lessen en andere praktische informatie. Als er geen plek is hoor je dit ook via een e-mail en kun je een andere activiteit kiezen of in overleg met de aanbieder misschien later starten met de lessen.  

Nee. De gemeente betaalt de lessen en regelt dit rechtstreeks met de vereniging of aanbieder. Je hoeft dus niets zelf voor te schieten.

Nee, je kunt per kalenderjaar maar één activiteit kiezen. Tussentijds wisselen is niet mogelijk. 

Dit hangt af van de leeftijd van je kind op 1 januari 2023 van het kalenderjaar waarin Meedoen Zaanstad loopt. De bedragen voor 2023 zijn:

  • € 90 voor een kind van 4 tot en met 7 jaar
  • € 115 voor een kind van 8 tot en met 12 jaar
  • € 135 voor een kind van 13 jaar of ouder

De gemeente maakt dit over op je bankrekening nadat je aanvraag is toegekend.

Dan moet je de regeling via de gemeente aanvragen. . Meedoen Zaanstad komt dan op je ZaansePas te staan. Meer informatie en een digitaal aanvraagformulier vind je hier.

De Meedoen Zaanstad regeling loopt per kalenderjaar. Als je kind(eren) gebruikmaken van deze regeling kunnen zij tot het eind van hetzelfde kalenderjaar via de ZaansePas een activiteit kiezen.

In dat geval kunnen de kinderen tot het eind van het kalenderjaar via de pas mee blijven doen aan de activiteiten van Meedoen Zaanstad. Maar je kunt geen gebruik meer maken van de andere acties en kortingen via je gratis pas. Als je nog wel van alle voordeel wilt profiteren kun je een kooppas aanschaffen.

Nee. Je recht op Meedoen Zaanstad en een activiteit voor je kind loopt gewoon door tot het eind van het kalenderjaar. Je kind kan dus gewoon de activiteit blijven doen. Voor het nieuwe kalenderjaar toetsen we opnieuw of er recht is op Meedoen Zaanstad. Daarbij kijken we naar het inkomen en de woonplaats van de ouder bij wie het kind tenlastekomend is.