Beeldmerk-logo_ZaansePas

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2023

Door gebruik te maken van de ZaansePas, de website en de app van de ZaansePas ga je akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder zijn weergegeven. We vragen je dan ook om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

De ZaansePas wordt aangeboden door de gemeente Zaanstad in samenwerking met Groupcard Commercial B.V., gevestigd aan de Witteweg 4a, 1431 GZ Aalsmeer, Nederland en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81699042. Groupcard is verantwoordelijk voor de feitelijke dienstverlening rond de ZaansePas, zoals het maken van de website en app, het aansluiten van bedrijven en organisaties, het verwerken van transacties en het afhandelen van vragen en klachten.

1. Aanschaf en tarieven

1.1 De ZaansePas kan door iedereen worden gekocht voor het vastgestelde tarief, zoals gepubliceerd op www.zaansepas.nl en in andere communicatie-uitingen van de ZaansePas.

1.2 Voor bepaalde doelgroepen geldt een verlaagd tarief of is de pas gratis. De gemeente Zaanstad bepaalt wie er in aanmerking komt voor korting of een gratis ZaansePas.

1.3 De ZaansePas voor kinderen is alleen geldig voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar waarvan minimaal één ouder ook in het bezit is van een ZaansePas.

1.4 De ZaansePas is één jaar geldig vanaf het moment van aankoop.

2. Gebruik van de pas

2.1 Je garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van de ZaansePas en garandeert deze niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.

2.2 Je garandeert dat je wettelijk bevoegd bent om gebruik te maken van de ZaansePas en de bijbehorende acties en activiteiten.

2.3 De ZaansePas is een persoonlijke pas die alleen door jezelf en voor de op de website omschreven doeleinden mag worden gebruikt.

2.4 Je moet je geldige ZaansePas kunnen tonen bij het verzilveren van een actie of activiteit bij de entree of aan de kassa van de partner. Dit kan zowel digitaal als met de fysieke pas.

2.5 De ZaansePas kan niet worden gebruikt in combinatie met andere acties en kortingen, tenzij anders gecommuniceerd.

2.6 Het is niet toegestaan de ZaansePas te gebruiken op een manier die activiteiten en acties schade toebrengt. Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van misbruik van de ZaansePas en haar partners, zijn we gerechtigd de ZaansePas in te nemen of te blokkeren.

2.7 Als je ZaansePas is gestolen of kwijtgeraakt, dien je dit aan ons door te geven via de website of app of door contact op te nemen met de Service afdeling. Wij kunnen de pas dan blokkeren en je een nieuwe pas verstrekken.

2.8 De ZaansePas is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, die op enige wijze ontstaat uit en/of voortvloeit uit het gebruik van de ZaansePas, de website, de app en/of de acties en activiteiten van onze partners.

3. Gegevens

3.1 Je garandeert dat de gegevens die je aan ons verstrekt, actueel, volledig en juist zijn. Wanneer bepaalde gegevens wijzigen, geef je dit tijdig aan ons door via de website of de app van de ZaansePas of door contact op te nemen met de Service afdeling.

3.2 We gaan te allen tijde vertrouwelijk om met je gegevens. Gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet doorverkocht aan derden. Meer informatie over hoe de ZaansePas omgaat met jouw gegevens en privacy vind je op www.zaansepas.nl/privacybeleid.

Disclaimer

De door de ZaansePas verstrekte informatie is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. We kunnen echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie van partners die acties en activiteiten aanbieden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de informatie kan op elk moment zonder aankondiging worden gewijzigd. De ZaansePas kan niet garanderen dat de website foutloos werkt.