Beeldmerk-logo_ZaansePas

Veelgestelde vragen: gratis pas

Lage inkomens

Inwoners van Zaanstad met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) krijgen de pas gratis. Voor hen komen er ook exclusieve acties en gemeentelijke regelingen op de pas. De Meedoen Zaanstad, voor gratis sport en cultuur voor kinderen, staat in september al op de pas. Ook mantelzorgers die van de gemeente Zaanstad een mantelzorgwaardering krijgen, krijgen een gratis pas. Zij hoeven overigens niet in Zaanstad te wonen, maar wel voor iemand zorgen die in Zaanstad
woont. Hier vind je meer informatie over de gratis pas.

Gratis pashouders kunnen gebruik maken van dezelfde (kortings)acties als mensen die een pas hebben gekocht. Het actieaanbod vind je als je bent ingelogd op de website of in de gratis app van de ZaansePas. 

Dat kan. Je kunt hier een formulier invullen om een fysieke pas aan te vragen. Wil je voor je partner en/of kinderen ook een fysieke pas aanvragen? Vul dan voor elke pashouder het formulier in.

Ja. Je kunt je pas dan gewoon blijven gebruiken tot hij verloopt. Dan bekijkt de gemeente of je pas verlengd wordt of niet omdat je niet meer aan de voorwaarden voldoet. 

Om te bepalen of iemand een gratis ZaansePas krijgt kijken wij naar het inkomen. Er wordt niet gekeken naar vermogen. Je inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Dat bedrag is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De exacte bedragen staan op de website van de gemeente

Ja, als je in een schuldhulpverleningstraject zit of als er beslag op je inkomen is gelegd, heb je weinig te besteden en kun je in aanmerking komen voor een gratis ZaansePas.

Inwoners die in 2023 een (bijstands)uitkering van de gemeente krijgen of al gebruikmaken van de Meedoen Zaanstad regeling krijgen automatisch een gratis pas. 

Iedereen die in 2023 een (bijstands)uitkering heeft gekregen of Meedoen Zaanstad heeft, krijgt eind september een brief thuis met de gratis pas. De peildatum was 15 augustus. Heb je tussen 15 augustus en eind september een uitkering aangevraagd en gekregen? Dan krijg je de gratis pas in oktober thuis gestuurd. Vanaf oktober 2023 krijg je automatisch een gratis pas als je uitkering wordt toegekend. 

Heb je in augustus of september 2023 wel een uitkering maar geen pas gekregen? Neem dan contact op met de Service afdeling van de ZaansePas. We zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur.

Niet iedereen met AOW krijgt automatisch een gratis pas. Dat hangt af van je inkomen, bijvoorbeeld of er aanvullend pensioen is, en je persoonlijke situatie. Als je inkomen niet boven de 120% van de bijstandsnorm is kun je een gratis pas krijgen. Kijk voor de inkomensnormen op Inkomens- en vermogensgrenzen 2023 (zaanstad.nl).

Nee. Alleen als je een (bijstands)uitkering van de gemeente krijgt, krijg je automatisch een gratis pas. Als je alleen een uitkering van het UWV krijgt (zoals Wajong of WIA) zonder aanvullende (bijstands)verzekering van de gemeente, kom je misschien wel in aanmerking voor een gratis pas. Deze moet je dan zelf aanvragen.  

Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een gratis pas. Deze kun je bij de gemeente aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden en een digitaal aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente.

Nee, aanvragen per post is niet mogelijk. Lukt het niet om de aanvraag digitaal in te vullen? Of heb je geen toegang tot het internet? Vraag iemand om je te helpen. Medewerkers van het Sociaal Wijkteam of het informatiepunt van de Bieb helpen je ook graag. Deze hulp is gratis. Kijk op www.swtzaanstad.nl of www.debieb.nl/informatiepunt voor adressen en openingstijden.

Heb je een gratis pas aangevraagd dan toetst de gemeente jouw aanvraag binnen 8 weken. Is je aanvraag goedgekeurd? Dan sturen we de pas binnen 2 weken naar je op. Je krijgt de pas dus uiterlijk 2 maanden na je aanvraag. Is je aanvraag afgewezen? Dan ontvang je binnen 8 weken een brief met uitleg waarom de aanvraag is afgewezen.   

Ja dat kan. In de afwijzingsbrief (‘beschikking’) staat hoe je dat kunt doen.

Nu staat alleen nog de Meedoen Zaanstad regeling op de pas, waarmee kinderen van 4 t/m 17 jaar een jaar lang gratis kunnen sporten of aan cultuur deelnemen. 

Meer informatie over Meedoen Zaanstad vind je hier. In de toekomst komen er voor lage inkomens meer gemeentelijke regelingen en exclusieve acties op de pas.

Als je een laag inkomen hebt en een gratis pas krijgt, krijgen inwonende (minderjarige) kinderen ook een gratis pas. Meer informatie over de voorwaarden en een aanvraagformulier vind je hier.

Nee, er staat geen geld op de pas van de kinderen.

De gratis pas voor lage inkomens is geldig vanaf het moment dat je de brief ontvangt t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. De gemeente toetst een keer per jaar of je qua inkomen nog in aanmerking komen voor een gratis pas. Dat gebeurt in de maand juni. Heb je dan nog steeds recht op een gratis pas? Dan wordt je pas automatisch weer met een jaar verlengd (dus t/m 30 juni van het jaar daarop).

Mantelzorgers

De gemeente Zaanstad bedankt mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner van Zaanstad met een geldbedrag. Meer informatie over de mantelzorgwaardering vind je op de website van de gemeente.

Heb je voor 11 september 2023 van de gemeente Zaanstad een mantelzorgwaardering 2023 ontvangen? Dan krijg je eind september automatisch een gratis ZaansePas thuisgestuurd. Dit is een extra cadeautje, bovenop het geldbedrag van de mantelzorgwaardering.

Om als mantelzorger een gratis pas te krijgen, moet je eerst de mantelzorgwaardering aanvragen bij de gemeente Zaanstad. Daarbij kun je aangeven dat je ook een gratis ZaansePas wil ontvangen.

Heb je in 2023 wel een mantelzorgwaardering van de gemeente Zaanstad gekregen maar geen pas gekregen? Neem dan contact op met de Service afdeling van de ZaansePas. We zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur.

Wanneer je als mantelzorger niet in Zaanstad woont, maar wel van de gemeente Zaanstad een mantelzorgwaardering krijgt omdat je zorg verleent aan een inwoner uit Zaanstad kom je in aanmerking voor een gratis ZaansePas.

De gratis pas voor mantelzorgers is een jaar (12 maanden) geldig vanaf het moment van ontvangst van de pas.